Resurslar

İqlim dəyişmələri və ozon mərkəzi      - http://www.eco.gov.az/ozon.php
Prezident Kitabxanası                            - http://www.preslib.az/view/eresources
Azərbaycan Milli Kitabxanası               - http://anl.az/
Kitab Klubu                                               - http://www.kitabklubu.org/
Mirzə Ələkbər Sabir adına Kitabxana - http://kitabklubu.az/ 
Comments