Beynəlxalq əməkdaşlıq


Dr. Rəvan Əhmədov  National Oceanic and Atmospheric Administration, Boulder, Colorado, USA işləyir. O 1994-cü ildə Bakı şəhərinin 171 saylı məktəbini bitirmişdir.Sonra isə Bakı Dövlət Universtitetinə daxil olmuşdur və oranı 200-ci ildə bitirmişdir.BQU-nu bitirdikdən sonra təhsilini davam etdirmiş və Lomonosov adına Moskva Dövlət Universtitetinə qəbul olünmuşdur, hansını ki, 2004-ci ildə qurtarmışdır.Halhazırda Boulder, Coloradoda yaşayır. 

  
 

     
               

ċ
Aygun Azizova,
Apr 5, 2011, 11:17 PM
Comments